OTVORITEV CENTRA ZA BOLEZNI DOJK

STROKOVNI PROGRAM
30. MAJ 2001 OB 12. URI - HOTEL PIRAMIDA
Otvoritev in pozdrav
Martin Bigec, dr. med., spec. ped.,
direktor OE VŽOM
Zdravstveni dom in Dispanzer za ženske
prim. Anton Židanik, dr. med., spec. epid.,
glavni direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
40 let Dispanzerja za ženske
prim. mag. Tone Šijanec, dr. med., spec. gin.
25 let šolske in mladostniške ginekologije
Danilo Maurič, dr. med., spec. gin.,
predstojnik Dispanzerja za ženske, Maribor
Pomen zgodnjega odkrivanja raka na dojki
prim. doc. dr. Borut Gorišek, dr. med., spec. gin.,
predstojnik Kliničnega oddelka za ginekologijo, Maribor
Center za bolezni dojk v Dispanzerju za ženske
mag. Darja Arko, dr. med., spec. gin.
Sodobna tehnološka opremljenost Centra za bolezni dojk
Gregor Gantar, vodja oddelka, Siemens

 

PO STROKOVNEM DELU VAS VLJUDNO VABIMO NA OGLED CENTRA ZA BOLEZNI DOJK IN SPREJEM 
V VI. NADSTROPJE OE VŽOM NA VOŠNJAKOVI 2.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik:
   Danilo Maurič, dr. med., spec. gin.
Člani:
   mag. Darja Arko, dr. med., spec. gin.
   Martin Bigec, dr. med., spec. ped.
   Rozika Kačič, v.m.s.
   Manja Pašek, v.m.s.
   Cvetka Svenšek, v.m.s.

Tajništvo: Tatjana Mauko,
Naslov: Vošnjakova 2, 2000 Maribor,
tel.: 02 22 86 356, fax: 02 22 86 581,