Številka 2, april 2001

VSEBINA:

  1. Predstavitev ZDM na spletnih straneh - naša zunanja podoba
  2. Vprašanja in odgovori

DESET MODROSTI ZA DOBRO POČUTJE MED LJUDMI

 1.       Išči le dobro med ljudmi in k temu dodaj!

2.       Ne ponižaj drugega, da bi sebe dvignil!

3.       Ne hvali se, hvalijo naj te tvoja dela!

4.       Spoštuj vsakega človeka, a v slabem mu ne sledi!

5.       Premisli petkrat, preden izrečeš kritiko!

6.       Ne sodi o napakah drugih, ker tudi sam nisi brez njih!

7.       Ne verjemi vsega, kar slišiš!

8.       Ne želi vsega, kar vidiš!

9.       Ne povej vsega, kar veš!

10.   Ne stori vsega, kar zmoreš!

 NIČ NI TAKO SKRITO, DA NE BI POSTALO OČITNO!

  Predstavitev ZDM na spletnih straneh - naša zunanja podoba

Živimo v informacijski družbi, ki je v vse večji meri odvisna od informacij. Če je bilo še pred nekaj leti za uspešno poslovanje zadosten  pretežno zaprt pretok informacij znotraj organizacij, pa je z razvojem informatike in s postavitvijo človeka v središče vse poslovnih in družbenih dogajanj, vse bolj pomembno tudi komuniciranje javnega zavoda (in vse ostalih delovnih organizacij) z okoljem v katerem deluje. Star slovenski pregovor pravi: »Dober glas se sliši v deveto vas, slabši pa še trikrat dlje.«  Zato je pomembno, da naša okolica sliši pravilne informacije o nas in se ne spomni na Zdravstveni dom Maribor samo ob slabih izkušnjah naših varovancev, katerih zgodbe še preradi opisujejo novinarji.

S priključitvijo ZDM na svetovno spletno mrežo (Internet) preko kabelske povezave, se nam odpira možnost, da našim varovancem in zainteresirani družbi ponudimo informacije o našem delovanju in naših dosežkih.  Od srede 18.04.2001 je na našem spletnem naslovu postavljena nova spletna stran ZDM.

Pri kreiranju naše spletne strani smo želeli doseči naslednje postavljene cilje:

  •  predstaviti Zdravstveni dom Maribor

  •  ponuditi našim varovancem dovolj informacij

  •  imeti vlogo učitelja – kaj pomeni zdravje in kako ga ohranjamo

  •  omogočiti varovancem kontakt z nami tudi preko Interneta

Spletna stran zajema naslednja področja:

1.       Predstavitev

ZDM včeraj, danes, jutri

2.       Organizacija

Opisana je organizacijska struktura ZDM in predstavljene organizacijske enote

3.       Ponudba storitev

Objavljeni so delovni časi dispanzerjev in ambulant po lokacijah in organizacijskih enotah

4.       Izbira zdravnika

Objavljen je seznam zdravnikov, ki še sprejemajo varovance

5.       Nujna pomoč

Zajema telefonske številke reševalne službe in urgence, ter delovni čas in lokacije dežurne službe

6.       Spoznajte nas

Predstavitev posameznih služb in dejavnosti, ki se odvijajo v ZDM

7.       Projekti

Opis projektov, ki trenutno potekajo v ZDM

8.       Nasveti

Objavljeni so članki in publikacije naših sodelavcev ter preventivni nasveti, ki jih pripravlja Referat za zdravstveno vzgojo

9.       Aktualno

Novice, obvestila, kadrovske spremembe

10.    Pritožbeni sistem

Opis možnosti podajanja pritožb in pohval

11.    Povezave


Spletna stran kakršna je predstavljena na svetovnem spletu nima dokončne oblike. Sproti jo bomo izboljševali in dograjevali tudi z vašo pomočjo. Če ob prebiranju spletne strani naletite na kakšen netočen podatek nas prosim o tem obvestite; če želite dodati še kakšen podatek, nam prav tako javite. Zdravstveni dom Maribor predstavljamo predvsem posamezniki, ki v njem delamo, zato bi bili veseli, če bi se odločili, da svoje poklicne uspehe prav tako objavite preko naše spletne strani. Pridržujemo si samo pravico do grafičnega oblikovanja spletne strani, ki je avtorsko delo našega sodelavca g. Domitra.

Vaše predloge, mnenja in dopolnila lahko pošljete po interni pošti na ime: Nuša Dakovič, organizator notranje presoje sistema vodenja kakovosti, uprava ali na elektronski naslov: Nusa.Dakovic@zd-mb.si.

na začetek

  Vprašanja in odgovori

V: Vpeljava ISO standarda po mnenju nekaterih pomeni samo več birokracije in papirnih obveznosti, ter vse manj časa za delo s pacienti. Kakšne koristi si torej lahko zaposleni obetamo od sistema vodenja kakovosti?

O: V  človeku je gonilna sila, ki ga vzpodbuja k napredku, k temu, da razmere spreminja in rezultate svojega dela izboljšuje. Zavoljo tega se tudi medicina zelo hitro spreminja in napreduje.

V človeku pa je tudi težnja, zavoljo katere hoče biti boljši od drugih. S tem pa se sproža medsebojna konkurenca, kar tudi prispeva k napredku.

Tudi v zdravstvu težimo za tem, da bi bolnikom čim hitreje in čimbolj učinkovito pomagali ob upoštevanju realnih finančnih možnosti. Želimo povečati zadovoljstvo naših varovancev in tudi nas izvajalcev zdravstvenega varstva. Zavoljo tega tudi v zdravstvu prevzemamo mednarodne standarde ISO za vodenja razvoja kakovosti. Že dosedaj ugotavljamo, da je Zdravstveni dom Maribor v preteklosti bil nosilec razvoja zdravstvenega varstva, je to tudi sedaj in želi biti še naprej. Ker gre za mednarodno veljavno metodologijo, ki zagotavlja tudi mednarodno priznanje kakovosti, smo se tudi v našem zavodu odločili za pridobitev certifikata mednarodnega standarda ISO 9001.

ISO standard poslovnim sistemom ničesar ne vsiljuje. Sami se moramo dogovoriti za svoje želje, pravila pri upravljanju projekta kakovosti in se jih potem držati. Standard ISO praktično ne bo povečal »birokracije« pri konkretnem delu zdravnikov v ambulantah. Ker pa je projekt mogoče upravljati samo na način sledljivosti na področju odločanja in odgovornosti, je potrebno voditi določeno dokumentacijo, vendar na višji upravljavski ravni, na pa konkretno v ambulantah. V zdravniških timih bo potrebno izboljšati predvsem nekatere metode dela, večkje medsebojne odnose in odnose do naših varovancev, za kar pa ne bo potrebno pisati ne vemo kakšnih papirjev.

Koristi: boljši učinki našega dela, večji strokovni razvoj z inovativnostjo, večje zadovoljstvo vseh (varovancev, plačnikov, izvajalcev, okolja).

Predstavnik vodstva za sistem vodenja kakovosti

prim. Vreča Ciril, dr. med., dr. stom. spec.

 

na začetek