PROGRAM PREPREČEVANJA SRČNO ŽILNIH BOLEZNI

 

 

 

Bolezni srca in ožilja so v Sloveniji še vedno najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti. Razen tega pa ljudje v Sloveniji obolevajo in umirajo zaradi teh bolezni pogosteje in mlajši kot v razvitem svetu. Posledice prezgodnjega obolevanja so slabša kvaliteta življenja, invalidnost in delanezmožnost. Velikokrat pa se kot prva in edina pojavna oblika bolezni pojavi nenadna smrt. Bolezen se pri moških pojavlja približno 10 let prej kot pri ženskah.

Cilj »Programa preprečevanja srčno žilnih bolezni« je, s pomočjo presejevanja in preventivnih pregledov, odkriti tiste posameznike v srednjem življenjskem obdobju, ki so zelo ogroženi, da za katero od bolezni srca in žilja v bližnji prihodnosti zbolijo. Običajno ti posamezniki nimajo težav, prisotni pa so dejavniki tveganja, ki njihovo ogroženost za bolezen (srčni infarkt ali drugo obliko bolezni) močno povečajo. Za vsakega posameznika je pomembno, da čimprej odkrijemo morebitno ogroženost in dejavnike tveganja ter mu ustrezno svetujemo in pomagamo. In sicer tako, da dejavnike tveganja (debelost, zvišan krvni tlak in krvni sladkor, zvišan holesterol v krvi, kajenje, nezdravo prehrano, telesno nedejavnost,…) odpravi ali zmanjša s spremembo življenjskega sloga ali dodatno z zdravili. Z zmanjšanjem ogroženosti lahko bolezen preprečimo ali jo vsaj odmaknemo v starejše življenjsko obdobje.

Program preprečevanja srčno žilnih bolezni je nacionalni program, ki ga izvaja primarna zdravstvena mreža. Zato vsem moškim v starosti od 35 do 65 let in ženskam od 45 do 70 let osebni zdravniki pošiljajo vprašalnik, ki omogoča okvirno oceno ogroženosti za bolezni srca in žilja.

Osebni zdravnik bo pregledal vprašalnike in najprej povabil na preventivni pregled tiste, ki so najbolj ogroženi, potem pa še vse ostale. Skupaj z vabilom za preventivni pregled boste prejeli tudi laboratorijski listek za pregled skupnega holesterola in krvnega sladkorja.