včeraj OE SZV OE SZV   zdravniki splošne prakse psihohigiena sistem vodenja kakovosti članki, publikacije novice
danes OE MDPŠ OE MDPŠ zdravniki medicine dela kolaborativni center količina in kakovost v zdr. negi referat za zdr. vzgojo obvestila
jutri OE ZV OE ZV   otroški in šolski zdravniki referat za zdr. vzgojo vprašanja in odgovori kadrovske spremembe
OE VŽOM OE VŽOM   ginekologi osebna stran
Miloša Židanika
OE PV OE PV   zobozdravniki
 
OE SZV = Splošno zdravstveno varstvo
OE MDPŠ = Medicina dela, prometa in športa
OE ZV = Zobozdravstveno varstvo
OE VŽOM = Varstvo žensk, otrok in mladine
OE PV = Patronažno varstvo

 Kronologija

18. 04. 2001 Stran je bila postavljena na splet.
25. 05. 2001 Stran je skoraj v celoti posodobljena. Predvsem smo zmanjšali obseg datotek in slikovnega materiala. Listanje po vsebini je sedaj znatno hitrejše. Odpravljene so tudi nekatere napake v urnikih ambulant.
28. 05. 2001 Dodana je 2. številka glasila "Kakovost smo ljudje" in članka Srečka Rutarja "O kavi" in "Na pojav infarkta lahko vplivamo".
30. 05. 2001 Poglavju Aktualno je dodana "Otvoritev Centra za bolezni dojk" in vsebina zloženke Center za bolezni dojk.
04. 06. 2001 V poglavju Aktualno objavljamo prispevek glavnega direktorja zavoda Antona Židanika, z naslovom "Razvojna pot Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor" in tretjo številko glasila "Kakovost smo ljudje".
26. 06. 2001 Posodobljena in dopolnjena je osebna stran Miloša Židanika
28. 06. 2001 Dodan je Urnik ambulant v poletnem času
09. 07. 2001 Poglavju Nasveti sta dodana članka Srečka Rutarja "Dopust v gorah" in "Zaščita pred sončenjem".
23. 07. 2001 Dodana je 4. številka glasila "Kakovost smo ljudje".
04. 09. 2001 Obvestilo Centra za bolezni dojk
13. 09. 2001 V poglavju Nasveti so objavljene vsebine novih zloženk Referata za zdravstveno vzgojo: "Klimakterij", "Slabokrvnost - anemija", "Anemija zaradi pomanjkanja železa", "Okužba z bakterijo Helicobacter Pylori" in "Klopni meningoencefalitis, Lymska borelioza, Humana granulocitna erlihioza".
17. 09. 2001 Osebni strani Miloša Židanika je dodan članek "Osebnostne motnje: implicitne predpostavke terapevtov"
19. 09. 2001 Poglavju Nasveti je dodan članek Suzane Židanik "Kornam v ambulanti zdravnika splošne oz. družinske medicine".
24. 10. 2001 Aktualizirana je "Retrospektivna študija" Centra za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog.
25. 10. 2001 Narejene so bile spremembe v urnikih Dispanzerja za šolske otroke in mladino in Dispanzerja za otroke
26. 11. 2001 Informacija o programu za preprečevanje srčno žilnih bolezni
05. 04. 2002 Spremenjena je naslovna stran in poglavje "Predstavitev"
17. 06. 2002 Spremenjeno in posodobljeno je poglavje "Organizacija"