KZA - KLUBI ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV

Klubi predstavljajo nujno, nezamenljivo poslednjo stopnjo zdravljenja in rehabilitacije ljudi, odvisnih od alkohola. Predstavljajo terapevtsko skupino, katere člani so že nekaj časa trezni in imajo že nekaj izkušenj iz skupinske psihoterapije. Vztrajanje v abstinenci in pot v kakovostno življenje sta bistveno lažji v družbi z drugimi nekdanjimi odvisniki od alkohola. Cilji kluba so v poglobitvi uvida v lastno odvisnost, posledice in vzroke odvisnosti, v iskanju zdravih načinov življenja in odpravljanju vsakdanjih težav, v samopomoči pri vztrajanju v abstinenci ter rehabilitaciji na vseh pomembnih področjih življenja, še posebej v medsebojnih odnosih. V času sodelovanja v klubih naj bi član spreminjal svoje vedenje ter brez občutkov krivde in manjvrednosti ustvarjal skladne odnose med ljudmi. S pomočjo skupine načrtuje čimboljšo izrabo prostega časa in se, če je to potrebno, tudi poklicno rehabilitira. V delu klubov obstajajo nekatere razlike, ki so odvisne od terapevtov, njihove izobrazbe in njihove naravnanosti do odvisnih z alkoholom in ljudi nasploh. Te posamične razlike pa ne motijo osnovnega cilja vsakega kluba – nekdanjega odvisnika od alkohola usposobiti za polnokrvno in kvalitetno življenje brez alkohola. Raziskave kažejo, da je za doseganje smotrov zdravljenja bolj pomembna motivacija odvisnih od alkohola kot pa način vodenja skupine.

 

V sklopu našega dispanzerja deluje več klubov:

 

Terapevtska skupnost »Maribor 72«

Ura: torek 16.30 – 19.30.

Kraj: ZD, Kopitarjeva ul.

Terapevti: Inge Gole, dr. med.

                  Milan Horvat, prof. psihologije

                  Milica Opresnik, socialna delavka

 

Terapevtska skupnost »Ruše«

Ura: četrtek 18.00 – 19.30.

Kraj: KS Smolnik.

Terapevta: Bojan Filipič, dr. med., spec. psihiater,

                  Erika Stropnik, socialna delavka.

 

Terapevtska skupnost »Pohorje«

Ura: sreda 18.30-20.00.

Kraj: ZD Maribor – center.

Terapevta: Milena Drakšič, višja med. sestra,

                  Marija Jančič, višji delovni terapevt.

 

Terapevtska skupnost »Jelka«

Ura: torek 15.30-17.00.

Kraj: ZD Maribor – center.

Terapevta: Marija Jančič, višja med. sestra,

                  Milenko Kovačevič, socialni delavec.

 
Terapevtska skupnost »Šentilj«

Ura: ponedeljek 18.30 – 20.00

Kraj: Občina Šentilj.

Terapevta: Erika Stropnik, socialna delavka,

                  Silvana Rafolt, višja med. sestra.

 

Terapevtska skupnost »Sopotje«

Ura: sreda 15.00 – 16.30.

Kraj: ZD Maribor – center.

Terapevta: Milenko Kovačevič, socialni delavec,

                  Milena Drakšič, višja medicinska sestra.

 

Supervizor strokovnega dela v KZA:

Asist. dr. sci. Maja Rus-Makovec, dr. med., specialistka psihiatrije.

 

 
 
 

 

 

Terapevtska skupnost »Dr. Srečko Vogrin«

Ura: ponedeljek 17.30 – 19.00.

Kraj: ZD Maribor – center.

Terapevta: Jožef Kociper, dr. med., spec. psihiater,

                  Štefka Puklek, višja medicinska sestra.

 

Terapevtska skupnost »Maribor 4«

Ura: ponedeljek 17.30 – 19.00.

Kraj: ZD Maribor – center.

Terapevta: mag. sci. Franc Smole, dipl. defektolog – logoped.

                  Marijana Holcman, socialna delavka,       

 

Terapevtska skupnost »Prijatelji«

Ura: ponedeljek 16.00 – 17.30.

Kraj: ZD Maribor – Dispanzer za psihohigieno.

Terapevta: Zdenka Lipnik-Brvar, višja delovna terapevtka,

                  Ivica Bohak, socialna delavka.

 

Terapevtska skupnost »Maks Durjava«

Ura: ponedeljek 15.30 – 17.30.

Kraj: ZD Maribor Center.

Terapevat: Lidija Kociper, dipl. psihologinja

                   Mladen Mladenovič, socialni delavec.

 

Terapevtska skupnost “Pomlad”

Ura: četrtek, 18.00 – 19.30

Kraj: ZD Maribor – Center

Terapevtka: Jelka Senekovič, VMS