BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni srca in ožilja in druge kronične bolezni (rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni pljuč,…) so v več kot 70% vzrok obolelosti in umrljivosti slovenske populacije. Bolezni srca in ožilja, med katerimi vodi bolezen srčnih arterij, so v Sloveniji še vedno v 40% vzrok smrti. Kot vodilni vzrok smrti se pojavljajo pri Slovencih po 65. letu starosti, vendar so pomemben vzrok smrti (v 21%) že v starosti 45 let in več. Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pri moških in ženskah sicer počasi upada, vendar je še višja kot v državah Evropske unije.

Rak se kot vodilni vzrok smrti začne pojavljati pri starosti 45 let in ostane vodilni vzrok do 65. leta starosti. Umrljivost zaradi raka do 65. leta je v Sloveniji za moške komaj v zaznavnem upadanju, za ženske celo v porastu, za oba spola skupaj pa še precej nad evropskim povprečjem.

VISOK DELEŽ DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA KRONIČNE BOLEZNI

Za bolezni srca in ožilja in druge kronične bolezni je značilno, da imajo skupne biološke (zvišan skupni in LDL holesterol, znižan HDL holesterol, zvišan krvni tlak in krvni sladkor) in vedenjske dejavnike tveganja (nepravilna prehrana, telesna nedejavnost, kajenje, prekomerno pitje alkohola, debelost in stres), ki pospešujejo njihov nastanek in razvoj in se jih da z zdravim načinom življenja in zdravo prehrano uspešno preprečiti ali vsaj odložiti njihov nastanek v kasnejše življenjsko obdobje.

Pregled reprezentativnega vzorca Ljubljančanov, ki ga je izvedel CINDI Slovenija leta 1990/91 in 1996/97 je pokazal, da so Ljubljančani telo ogroženi z dejavniki tveganja za kronične bolezni in da se v 6 letih ogroženost ni bistveno spremenila oziroma se je celo povečala za nekatere dejavnike tveganja. Pri holesterolu nismo opazili pomembnih razlik med obema pregledoma. Holesterol ostaja visok. Manj kot 35% ima normalen holesterol v krvi, skoraj 45% ima mejno zvišan holesterol, ki ga lahko z zdravo prehrano in zdravim življenjem pomembno znižamo. Ostali imajo pomembno zvišan holesterol.

Pri zaščitnem HDL holesterolu opažamo neugodne spremembe: pomembno se je znižal delež ljudi, ki imajo zaželene vrednosti zaščitnega holesterola posebno v starostnih obdobjih od 35. leta dalje. Pri trigliceridih ni prišlo do pomembnih sprememb.

Pri krvnem tlaku se je povečal delež tistih z zvišanim krvnim tlakom predvsem pri mladih moških (25-44 let) in starejših ženskah (45-64 let).

Pri krvnem sladkorju opažamo ugodne spremembe. Zvišal se je delež ljudi z normalnim krvnim sladkorjem na račun upada mejnih vrednosti. Delež sladkornih bolnikov ostaja isti. Delež telesno nedejavnih Ljubljančanov se je pomembno zvišal in znižal delež mejno telesno dejavnih. Telesna dejavnost se je zvišala edino pri mlajših ženskah (25-44 let).

Telesna teža se ni pomembno spremenila (več kot 50% ljudi ostaja prekomerno prehranjenih in predebelih), znižala se je le pri mlajših ženskah (25-44 let), v starostnem obdobju, kjer se je zvišala telesna dejavnost.

Kajenje je edini dejavnik tveganja, kjer opažamo ugodne spremembe. Delež moških kadilcev se je v 6 letih zmanjšal od 40% na 28%, pri ženskah je padec manjši, od 29% na 25%. Ugodno so se spremenile tudi kadilske navade pri kadilcih. Padel je delež hudih kadilcev (nad 20 cigaret na dan), na ta račun pa se je zvečal delež kadilcev, ki pokadijo 10-20 cigaret na dan.

Opažamo torej veliko obolelost in umrljivost zaradi kroničnih bolezni in veliko ogroženost z dejavniki tveganja in nezdravim načinom življenja. Ogroženost za koronarno bolezen se povečuje z leti, bolj so ogroženi moški v srednjem življenjskem obdobju, kadilci, tisti, ki so obremenjeni z boleznimi srca in ožilja v družini, ki imajo zvišan holesterol in krvni tlak. Če imajo imenovane dejavnike tveganja sladkorni bolniki, je ogroženost veliko večja, kot pri zdravi populaciji.

Po izračunu ogroženosti za koronarno bolezen z ozirom na prisotne dejavnike tveganja v Sloveniji, bo približno 45 000 moških v starosti 40-65 let v naslednjih 10 letih doživelo srčni infarkt. Ogroženost se po 65 letu starosti močno poveča. Ženske so v starostnem obdobju 40-65 let manj ogrožene kot moški. Predvidoma 11 500 žensk v tej starosti bo v naslednjih 10 letih doživelo infarkt; po tem starostnem obdobju pa se ogroženost tudi pri ženskah močno poveča.

Vir: CINDI Slovenija

 

NEKATERI NEUGODNI KAZALCI UMRLJIVOSTI V REGIJI MARIBOR

V regiji Maribor umirajo prebivalci starejši od 64 let 1,2 – 1,8 krat pogosteje in za 1 – 4 leta mlajši zaradi ishemične bolezni srca, ostalih bolezni srca, bolezni možganskih žil, kronične obstruktivne bolezni pljuč ter ostalih bolezni prebavil (bolezni jeter, žolčnika in trebušne slinavke).

S potencialno izgubljenimi leti življenja (YPLL) smo potrdili značilno višjo stopnjo obremenjenosti v regiji Maribor pri starejših od 64 let zaradi:

  •  Ishemične srčne bolezni za 26%

  •  Bolezni možganskih žil za 36%

  •  Ostalih bolezni srca za 51%

  •  Kronične obstruktivne pljučne bolezni za 74% pri moških

  •  Ostalih bolezni prebavil za 125% pri ženskah

nazaj 

  •  BOLEZNI SRCA IN OŽILJA