18. 04. 2001 Kakovost smo ljudje
28. 05. 2001 Kakovost smo ljudje - št.2
30. 05. 2001 Otvoritev Centra za bolezni dojk
04. 06. 2001 Razvojna pot Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
04. 06. 2001 Kakovost smo ljudje - št. 3
23. 07. 2001 Kakovost smo ljudje - št. 4
04. 09. 2001 Obvestilo Centra za bolezni dojk
23. 11. 2001 Program preprečevanja srčno žilnih bolezni